Palcové rukavice / Fausthandschuh

Palcové rukavice / Fausthandschuh

Číslo výrobku  /Bestellnr.: R3303

Cena / Preis: 4.850,- Kč

14.století / 14. Jhd.