Templářský jedenapůlruční meč / Templerschwert Eineinhalb Hand

  • Délka čepele / Klingenlänge : 83 cm
  • Číslo výrobku / Bestellnr.: M3106
  • Cena / Preis: 4600,- Kč